XSetAutoDeletePostsMinutes

Admins set posts to auto-delete in %1$s minuteAdmins set posts to auto-delete in %1$s minutes
47
Applied
Администратори су подесили аутоматско брисање након %1$s минутаАдминистратори су подесили аутоматско брисање након %1$s минутаАдминистратори су подесили аутоматско брисање након %1$s минута
63/47
Ljubiša Begović, Jul 18 at 19:28
Applied
Администратори су подесили аутоматско брисање наконза %1$s минутаАдминистратори су подесили аутоматско брисање наконза %1$s минутаАдминистратори су подесили аутоматско брисање наконза %1$s минута
60/47
Ljubiša Begović, Jul 9 at 23:30