YouAcceptedToGroupBy

You were accepted to the group by %1$s
38
Applied
Прихваћени сте у групу од стране %1$s
37/38
Ljubiša Begović, Sep 16 at 11:45
Applied
Прихваћени сте%1$s вас је прихватио/ла у групу од стране %1$s
32/38
Ljubiša Begović, Sep 16 at 11:46