Recent Translations

CustomEmoji.PremiumAlertmacOS
Претплатите се на Telegram Premium да бисте откључали ове емоџије. [Прочитај више]()
Previous
Љубиша Беговић, Apr 18 at 23:50
CustomEmoji.PremiumAlertWebK
Претплатите се на Telegram Premium да бисте откључали ове емоџије. [Прочитај више]()
Previous
Љубиша Беговић, Apr 18 at 23:50
EmojiPack.PremiumAlertmacOS
Претплатите се на Telegram Premium да бисте откључали ове емоџије. [Прочитај више]()
Previous
Љубиша Беговић, Apr 18 at 23:50
lng_animated_emoji_textTDesktop
Претплатите се на **Telegram Premium** да бисте откључали ове емоџије.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 18 at 23:50
Premium.Emoji.DescriptioniOS
Претплатите се на Telegram Premium да бисте откључали ове и многе друге емоџије.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 18 at 23:49
UnlockPremiumEmojiHintAndroid
Претплатите се на **Telegram Premium** да бисте откључали ове емоџије.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 18 at 23:49
format_birthdateAndAgeAndroid X
<no value>
Previous
Љубиша Беговић, Apr 17 at 19:50
Previous
Љубиша Беговић, Apr 17 at 19:50
BirthdateAndroid X
Previous
Љубиша Беговић, Apr 17 at 19:49
ThemeInstallHintAndroid X
Можете се пребацивати између инсталираних тема под Подешавања > Теме и ћаскања
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:23
ThemeInstallAndroid X
Применити %1$s тему?
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:21
lng_message_unsupportedTDesktop
Ваша верзија Telegram-а не подржава ову поруку. Ажурирајте на најновију верзију под Подешавања > Напредно или инсталирајте са {link}. Ако већ користите најновију верзију, ова порука може зависити од функције која још није примењена.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:13
lng_export_about_contactsTDesktop
Ако дозволите приступ, ваши контакти ће се стално синхронизовати с Telegram-ом. Захваљујући томе, можете се једноставно пребацити на Telegram и одмах се повезати с пријатељима на свим својим уређајима. Користимо податке о вашим контактима да бисмо вас обавестили кад се они придруже Telegram-у и за приказивање имена с ваше листе контаката.

Можете онемогућити синхронизацију контаката или избрисати сачуване контакте под Подешавања > Приватност и безбедност у мобилним апликацијама Telegram-а.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:11
lng_new_authorizationTDesktop
{name},
Открили смо пријаву на ваш налог с новог уређаја {day}, {date} у {time}.

Уређај: {device}.
Локација: {location}.

Ако то нисте били ви, идите у Подешавања > Приватност и безбедност > Прикажи све сесије и прекините ту сесију.

Ако сумњате да се неко други пријавио на ваш налог против ваше воље, можете укључити верификацију у два корака под Подешавања > Приватност и безбедност.

С поштовањем,
Telegram тим
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:11
Notification.NewAuthDetectediOS
%1$@,
Открили смо пријаву на ваш налог с новог уређаја %2$@, %3$@ у %4$@

Уређај: %5$@
Локација: %6$@

Ако то нисте били ви, идите у Подешавања > Уређаји и прекините ту сесију.

Ако сумњате да се неко други пријавио на ваш налог против ваше воље, можете укључити верификацију у два корака под Подешавања > Приватност и безбедност.

С поштовањем,
Telegram тим
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:10
NotificationUnrecognizedDeviceAndroid
%1$s,
Открили смо пријаву на ваш налог с новог уређаја %2$s

Уређај: %3$s
Локација: %4$s

Ако то нисте били ви, идите у Подешавања > Уређаји и прекините ту сесију.

Ако сумњате да се неко други пријавио на ваш налог против ваше воље, можете укључити верификацију у два корака под Подешавања > Приватност и безбедност.

С поштовањем,
Telegram тим
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:10
BotWebViewRequestMicrophonePermissionWithHintAndroid
Дозволити боту **%1$s** приступ микрофону?

Програмер бота **%1$s** ће моћи да приступи вашем микрофону када је ова веб-апликација отворена.

Омогућите приступ микрофону под Подешавања > Дозволе > Микрофон.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:10
BotWebViewRequestCameraPermissionWithHintAndroid
Дозволити боту **%1$s** приступ камери?

Програмер бота **%1$s** ће моћи да приступи вашој камери када је ова веб-апликација отворена.

Омогућите приступ камери под Подешавања > Дозволе > Камера.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:09
PhoneNumberAlertUnigram
Корисници ће видети ваш нови број ако га имају у именику или ако им ваша подешавања приватности то омогуће. Ово можете изменити под Подешавања > Приватност и безбедност > Број телефона.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:09
PhoneNumberAlertAndroid X
Корисници ће видети ваш нови број ако га имају у именику или ако им ваша подешавања приватности то омогуће. Ово можете изменити под Подешавања > Приватност и безбедност > Број телефона.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:09
ChangePhoneNumber.Intro.AlertmacOS
Корисници ће видети ваш нови број ако га имају у именику или ако им ваша подешавања приватности то омогуће. Ово можете изменити под Подешавања > Приватност и безбедност > Број телефона.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:09
lng_change_phone_warningTDesktop
Корисници ће видети ваш нови број ако га имају у именику или ако им ваша подешавања приватности то омогуће. Ово можете изменити под Подешавања > Приватност и безбедност > Број телефона.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:09
PhoneNumberHelp.AlertiOS
Корисници ће видети ваш нови број ако га имају у именику или ако им ваша подешавања приватности то омогуће. Ово можете изменити под Подешавања > Приватност и безбедност > Број телефона.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:09
PhoneNumberAlertAndroid
Корисници ће видети ваш нови број ако га имају у именику или ако им ваша подешавања приватности то омогуће. Ово можете изменити под Подешавања > Приватност и безбедност > Број телефона.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:09
lng_download_path_failedTDesktop
Преузимање датотеке није покренуто.

То може бити зато што изабрана путања за преузимање није важећа. Покушајте је променити под Подешавања > Напредно > Путања за преузимање.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:08
Settings.ApplyProxyAlertCredentialsiOS
Желите ли да омогућите овај прокси?
Сервер: %1$@
Порт: %2$@
Корисничко име: %3$@
Лозинка: %4$@

Прокси сервер можете променити касније под Подешавања > Подаци и меморија.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:08
lng_export_option_contacts_aboutTDesktop
Ако дозволите приступ, контакти се стално синхронизују с Telegram-ом. Ово можете подесити на мобилним уређајима под Подешавања > Приватност и безбедност.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:08
language_continueInLanguagePopupTextAndroid X
**Telegram X** jе доступан на **српском jезику**.

Желите ли да промените jезик апликациjе?

Можете променити jезик било када под Подешавања > Jезик.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:08
Chat.ProxySponsored.AlertTextmacOS
Овај канал је приказан од стране вашег прокси сервера. Да бисте га уклонили са листе ћаскања, онемогућите прокси под Подешавања > Подаци и меморија.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:07
DialogList.AdNoticeAlertiOS
Овај канал је приказан од стране вашег прокси сервера. Да бисте га уклонили са листе ћаскања, онемогућите прокси под Подешавања > Подаци и меморија.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:07
UseProxySponsorInfoAndroid
Овај канал је приказан од стране вашег прокси сервера. Да бисте га уклонили са листе ћаскања, онемогућите прокси под Подешавања > Подаци и меморија.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:07
lng_sure_enable_socksTDesktop
Желите ли да омогућите овај прокси?

Сервер: {server}
Порт: {port}

Можете касније уредити прокси сервер под Подешавања > Напредно > Врста везе.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:07
Settings.ApplyProxyAlertiOS
Желите ли да омогућите овај прокси?
Сервер: %1$@
Порт: %2$@

Прокси сервер можете променити касније под Подешавања > Подаци и меморија.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:07
ThemeSectionRadios_infoAndroid X
Ове боје се приказују под Подешавања > Теме и ћаскања. Уверите се да јасно представљају одговарајуће теме на вашој **filling** боји.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:07
DisableAutoNightModeDescAndroid X
Промена тренутне теме ће онемогућити аутоматски ноћни режим.

Можете га омогућити било када касније под Подешавања > Теме и ћаскања.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:06
lng_export_about_sessionsTDesktop
Чувамо информације о сесијама да бисмо приказали ваше повезане уређаје под Подешавања > Приватност и безбедност > Активне сесије.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:05
VoiceChat.Settings.PushToTalk.Access.OldmacOS
Дозволите **Приступачност** за Telegram под [Подешавања приватности](access).

Можда ће бити потребно поновно покретање апликације.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:05
lng_group_call_mac_accessibilityTDesktop
Дозволите **Приступачност** за Telegram под Подешавања приватности.

Можда ће бити потребно поновно покретање апликације.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:05
Permissions.CellularDataText.v0iOS
Не брините, Telegram своди потрошњу података на минимум. Ово можете контролисати под Подешавања > Подаци и меморија.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:04
NotificationsEnableOverride3Android X
Укључивање обавештења за нека изабрана ћаскања ће заменити глобалну вредност под Подешавања > Обавештења (%1$s).
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:04
ConnectingToProxyDisableAlertAndroid
Желите ли да искључите прокси сервер %1$s? Касније га можете поново укључити под Подешавања > Подаци и меморија.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:04
NotificationsEnableOverrideAndroid X
Укључивање обавештења за ово ћаскање ће заменити глобалну вредност под Подешавања > Обавештења (%1$s).
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:03
NotificationsEnableOverride2Android X
Укључивање обавештења за ова ћаскања ће заменити глобалну вредност под Подешавања > Обавештења (%1$s).
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:03
Widged.Stickers.InfoTextmacOS
Још популарних налепница је доступно под
Подешавања > Налепнице > [Популарне налепнице](trending).
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:03
fingerprint_hint3Android X
Додајте најмање један отисак прста у подешавањима система > Безбедност > Отисци прста.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:03
cam_hintAndroid X
Дозволите да Telegram X користи камеру под Подешавања система > Апликације > Telegram X > Дозволе
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:02
Widged.Storage.InfoTextmacOS
Више подешавања за податке и меморију је доступно под
Подешавања > [Подаци и меморија](storage).
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:02
ArchiveStickerSetAndroid X
Архивирати пакет налепница %1$s? Можете га касније вратити под Подешавања > Налепнице > Архива.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:02
ArchiveEmojiSetAndroid X
Архивирати пакет емоџија %1$s? Можете га касније вратити под Подешавања > Емоџији > Архива.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:02
ChatSuggestionsDisabledAndroid X
Бот предлози су онемогућени.
Поново их укључите под Подешавања > Приватност и безбедност.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:01
fingerprint_hint3Android X
Додајте најмање један отисак прста под Подешавања система > Безбедност > Отисци прста.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:01
Proxy.ForceEnable.TextmacOS
Можете променити ваш прокси сервер касније под Подешавања > Приватност и безбедност.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:00
EmptyChat.Appearance.DescmacOS
Можете променити ове и многе друге параметре под Подешавања > [Изглед](appearance).
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 21:00
CustomNotificationsHintAndroid X
Ова подешавања ће заменити глобалне вредности под Подешавања > Обавештења.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 20:57
EnableProxyAlert2Unigram
Прокси сервер можете променити касније под Подешавања > Подаци и меморија.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 20:57
EnableProxyAlertHintAndroid X
Прокси сервер можете променити касније под Подешавања > Подаци и меморија.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 20:57
EnableProxyAlert2Android
Прокси сервер можете променити касније под Подешавања > Подаци и меморија.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 20:57
lng_group_call_mac_inputTDesktop
Дозволите **Надгледање улаза** за Telegram под Подешавања приватности.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 20:57
lng_settings_file_confirmationsTDesktop
Потврде отварања датотека
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 19:54
lng_settings_edit_extensions_aboutTDesktop
Отворите датотеке са наведеним екстензијама без додатне потврде.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 19:48
lng_settings_edit_extensions_aboutTDesktop
Отворите датотеке са следећим екстензијама без додатне потврде.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 19:47
lng_settings_edit_ip_confirmTDesktop
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 19:38
lng_settings_edit_extensionsTDesktop
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 19:37
lng_settings_file_confirmationsTDesktop
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 19:34
lng_launch_dont_ask_settingsTDesktop
Касније можете уредити поуздане типове датотека у Подешавања > Приватност и безбедност > Потврде отварања датотека.
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 19:34
lng_launch_dont_askTDesktop
Запамти овај тип датотеке
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 19:33
lng_launch_dont_askTDesktop
Запамти ову врсту датотеке
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 17:04
lng_launch_dont_askTDesktop
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 16:56
lng_launch_other_sureTDesktop
<no value>
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 16:55
PrivacyReadDateExceptionPremiumAndroid X
Само **Telegram Premium** корисници
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 16:53
PrivacyReadDateExceptionContactsAndPremiumAndroid X
Само контакти и **Telegram Premium** корисници
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 16:53
PrivacyDefaultPremiumAndroid X
Подразумевано за **Telegram Premium** кориснике
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:31
PrivacyAddToGroupsExceptionContactsAndPremiumAndroid X
Само контакти и **Telegram Premium** корисници
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:31
PrivacyAddToGroupsExceptionPremiumAndroid X
Само **Telegram Premium** корисници
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:31
AllowPremiumInviteAndroid X
*Претплатници на *Telegram Premium**
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:30
PrivacyShowBirthdateExceptionOffAndroid X
<no value>
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:29
PrivacyShowBirthdateExceptionOnAndroid X
<no value>
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:28
TabSimilarChannelsAndroid X
<no value>
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:28
AllowPremiumInviteAndroid X
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:27
PrivacyReadDateExceptionPremiumAndroid X
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:25
PrivacyReadDateExceptionContactsAndPremiumAndroid X
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:25
PrivacyDefaultPremiumAndroid X
Подразумевано за кориснике **Telegram Premium**-а
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:23
PrivacyDefaultPremiumAndroid X
Подразумевано за **Telegram Premium** кориснике
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:22
PrivacyDefaultPremiumAndroid X
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:22
PrivacyShowBirthdateEverybodyExceptAndroid X
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:22
PrivacyShowBirthdateEverybodyAndroid X
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:22
PrivacyShowBirthdateContactsExceptAndroid X
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:21
PrivacyShowBirthdateContactsAndroid X
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:21
PrivacyShowBirthdateNobodyExceptAndroid X
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:20
PrivacyShowBirthdateNobodyAndroid X
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:20
PrivacyShowBirthdateExceptionContactsAndroid X
Previous
Љубиша Беговић, Apr 15 at 15:20