Recent Translations

Error.RequestPeer.NoRights.Group
Не можете додавати ботове у ову групу.
Previous
Љубиша Беговић, Sep 27 at 14:45
SharedFolder.Link.DescriptionRemove
Желите ли да напустите ћаскања којима сте се придружили приликом додавања фасцикле %s?
Previous
Љубиша Беговић, Sep 27 at 14:42
SharedFolder.Link.ChatsRemove
%s за напуштање
Previous
Љубиша Беговић, Sep 27 at 14:40
SharedFolder.Toast.NeedName
Фасцикле за дељење морају имати назив.
Previous
Љубиша Беговић, Sep 27 at 14:39
Story.SoundTooltip
Previous
Љубиша Беговић, Sep 23 at 17:40
Popup.OpenInGoogleMaps
Previous
Љубиша Беговић, Sep 23 at 17:39
Story.Tooltip.MessageSent
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
NotificationsStoryMutedHint
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
StorySharedTo
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
StorySharedToSavedMessages
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
Chat.Message.ViewApp
ОТВОРИ АПЛИКАЦИЈУ
Previous
Љубиша Беговић, Sep 20 at 21:23
BotAttachMenuShortcatAddedAttachAndSide
Пречица за **%s** је додата у мени прилога и бочни мени.
Previous
Љубиша Беговић, Sep 20 at 21:22
EditAdminDeleteMessages
Брисање порука других
Previous
Љубиша Беговић, Sep 18 at 16:51
EditAdminEditMessages
Уређивање порука других
Previous
Љубиша Беговић, Sep 18 at 16:50
BotWebViewReloadPage
Поново учитај страницу
Previous
Љубиша Беговић, Sep 15 at 02:51
WebApp.Disclaimer.Check
Previous
Љубиша Беговић, Sep 14 at 14:35
WebApp.AttachRemove.SuccessAll
Previous
Љубиша Беговић, Sep 14 at 14:34
WebApp.AttachRemove.SuccessSide
Previous
Љубиша Беговић, Sep 14 at 14:33
Chat.Message.Sponsored.Link
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
SelectChat
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
TermsOfUse
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
BotWebAppInstantViewOpen
<no value>
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
BotAttachMenuShortcatAddedSide
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
BotAttachMenuShortcatAddedAttach
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
TelegramFeaturesUrl
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
WebAppDisclaimerUrl
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
BotRequestAttachPermission
**%1$s** захтева да буде додат као опција у ваш мени за прилоге, да бисте му могли приступати из било ког ћаскања.
Previous
Љубиша Беговић, Sep 12 at 18:30
ActionAttachMenuBotAllowed
Дозволили сте овом боту да вам шаље поруке када сте га додали у свој мени за прилоге.
Previous
Љубиша Беговић, Sep 12 at 18:28
BotAlreadyAddedToAttachMenu
Овај бот је већ додат у ваш мени за прилоге.
Previous
Љубиша Беговић, Sep 12 at 18:25
BotCantAddToAttachMenu
Овај бот не може бити додат у мени за прилоге.
Previous
Љубиша Беговић, Sep 12 at 18:24
WebApp.AttachRemove.Success
%@” је уклоњен из менија за прилоге.
Previous
Љубиша Беговић, Sep 12 at 18:23
WebApp.Attach.Success
%@” је додат у мени за прилоге.
Previous
Љубиша Беговић, Sep 12 at 18:23
LimitReached.Ok
У РЕДУ, СХВАТАМ
Previous
Љубиша Беговић, Sep 12 at 18:01
SharedFolder.Cant.ShareUsers
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 17:56
LimitReachedFolders
Достигли сте ограничење од **%1$d** фасцикли. Претплатом на **Telegram Premium** ово ограничење можете удвостручити на **%2$d** фасцикли.
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 17:54
Error.RequestPeer.NoRights.Channel
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 17:49
OpenStory
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 17:20
SharedFolder.Link.ChatsRemove
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 17:18
SharedFolder.Link.ChatsAlready
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 17:18
SharedFolder.Link.ChatsAdd
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 17:18
SharedFolder.Link.Chats
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 17:17
Error.RequestPeer.NoRights.Group
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 17:13
InviteLink.JoinedNew
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 17:12
StoryPinnedToProfile
Прича је сачувана на вашем профилу.
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 17:06
StoryPinnedToProfile
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 17:03
GlobalAttachRoundRestricted
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 17:00
LimitReachedSharedFolderInvitesPremium
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 16:59
UserRestrictionsNoSendRound
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 16:59
WebApp.WriteAccess.Description
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 16:58
WebApp.WriteAccess.Title
Дозволи слање порука
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 16:56
WebApp.WriteAccess.Title
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 16:56
NoStoryFound
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 16:55
UsernameLinkBotUsername
кориснички име бота
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 16:54
UsernameLinkBotUsername
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 16:54
DeselectAll
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 16:53
SearchPlaceholder
<no value>
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 16:53
SelectAll
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 16:53
Alert.BotAppDoesntExist
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 16:52
LiteMode.Key.effects_premiumstickers.Title
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 16:52
LiteMode.Key.effects_reactions.Title
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 16:51
LiteMode.Key.effects.Title
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 16:50
ChatList.SharedFolder.Title
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 12:00
CanJoin
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 10:22
PeopleJoinedRemaining
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 10:22
MyStories.ShowArchive
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 10:22
LiteMode.Key.effects_emoji.Title
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 10:22
LiteMode.Key.chat_background.Title
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 10:21
LiteMode.Key.chat.Title
Previous
Љубиша Беговић, Sep 9 at 10:21