Recent Translations

FolderTagColorInfo
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 16:17
FolderTagNoColor
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 16:17
BusinessChatsExcludedAdd
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 16:14
BusinessChatsOnlySelected
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 16:13
BusinessChatsExcluded
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 16:13
BusinessLocationClearMessage
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 16:10
BusinessReplies
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 16:07
BusinessRepliesNewTitle
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 16:06
BusinessRepliesNameBusy
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 16:05
BusinessRepliesNameReserved
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 16:05
BusinessHoursCopied
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 16:02
BusinessLocationCopied
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 16:02
BusinessHoursTimezone
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 14:37
BusinessHoursShow
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 14:37
FolderTagNoColorPremium
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 14:37
BusinessHours
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 14:36
TelegramBusinessSubscribedSubtitle
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 14:26
PremiumBusinessLocationDescription
Прикажите локацију предузећа на свом налогу.
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 14:23
PremiumBusinessLocationDescription
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 14:21
PremiumBusinessOpeningHours
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 14:19
PremiumBusinessQuickReplies
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 14:15
FolderLinkChatlistUpdate
Ово неће утицати на списак ћаскања у позивницама за ову фасциклу.
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 14:14
ChatList
Стил списка ћаскања
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 14:13
FolderTagColor
Боја фасцикле на списку ћаскања
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 14:12
ChatList
Приказ листе ћаскања
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 14:02
FolderTagColor
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:59
SetThisLocation
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:47
UnknownLocation
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:47
PremiumPreviewMoreBusinessFeatures
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:46
BoostingRemoveRestrictionsSuccessTitle
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:40
PremiumBusinessLocation
<no value>
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:39
FolderShowTags
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:39
BusinessHoursProfileOpensInMinutes
BusinessHoursProfileOpensInHours
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:38
BusinessHoursProfileOpensInDays
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:38
BusinessBotsInfoLink
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:36
BusinessAwayScheduleCustomSetButton
<no value>
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:35
BusinessLocation
<no value>
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:35
BusinessRepliesNamePlaceholder
<no value>
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:34
TimezoneTitle
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:34
TimezoneDetectAutomatically
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:33
TimezoneHeader
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:33
FilterExistingChats
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:32
FilterNewChats
Previous
Љубиша Беговић, Feb 29 at 13:32
UpgradePremiumTitle
Telegram Premium с попустом од **%1$d%%**
Previous
Љубиша Беговић, Feb 27 at 01:59
SaveOnAnnualPremiumMessage
Пријавите се сада за годишњу претплату на Telegram Premium да бисте добили попуст.
Previous
Љубиша Беговић, Feb 27 at 01:44
AttachMediaDragHint
Превуците медије да промените редослед
Previous
Љубиша Беговић, Feb 27 at 01:24
None
<no value>
Previous
Љубиша Беговић, Feb 25 at 15:00
GroupNeedBoostsForWallpaperDescription
Ваша група треба достићи **ниво %d** да бисте променили позадину групе.

**Premium** корисници могу појачати вашу групу помоћу овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 25 at 14:59
ChannelNeedBoostsForWallpaperDescription
Ваш канал треба достићи **ниво %d** да бисте променили позадину канала.

**Premium** корисници могу појачати ваш канал помоћу овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 25 at 14:58
ChannelNeedBoostsForProfileIconDescription
Ваш канал треба достићи **ниво %d** да бисте променили икону профила канала.

**Premium** корисници могу појачати ваш канал помоћу овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 25 at 14:58
ChannelNeedBoostsForReplyIconDescription
Ваш канал треба достићи **ниво %d** да бисте променили икону за стил линка канала.

**Premium** корисници могу појачати ваш канал помоћу овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 25 at 14:58
ChannelNeedBoostsForEmojiStatusDescription
Ваш канал треба достићи **ниво %d** да бисте подесили емоџи-статус канала.

**Premium** корисници могу појачати ваш канал помоћу овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 25 at 14:58
GroupNeedBoostsForCustomEmojiPackDescription
Ваша група треба достићи **ниво %d** да бисте подесили пакет емоџија групе.

**Premium** корисници могу појачати вашу групу помоћу овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 25 at 14:58
GroupNeedBoostsForProfileColorDescription
Ваша група треба достићи **ниво %d** да бисте променили боју профила групе у изабрану.

**Premium** корисници могу појачати вашу групу помоћу овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 25 at 14:58
ChannelNeedBoostsForProfileColorDescription
Ваш канал треба достићи **ниво %d** да бисте боју профила канала променили у изабрану.

**Premium** корисници могу појачати ваш канал помоћу овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 25 at 14:57
ChannelNeedBoostsForColorDescription
Ваш канал треба достићи **ниво %d** да бисте променили боју канала.

**Premium** корисници могу појачати ваш канал помоћу овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 25 at 14:57
GroupNeedBoostsForCustomWallpaperDescription
Ваша група треба достићи **ниво %d** да бисте жељену слику подесили као позадину групе.

**Premium** корисници могу појачати вашу групу помоћу овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 25 at 14:57
ChannelNeedBoostsForCustomWallpaperDescription
Ваш канал треба достићи **ниво %d** да бисте променили позадину канала у жељену слику.

**Premium** корисници могу појачати ваш канал помоћу овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 25 at 14:57
GroupNeedBoostsForColorDescription
Ваша група треба достићи **ниво %d** да бисте боју групе променили у изабрану.

**Premium** корисници могу појачати вашу групу помоћу овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 25 at 14:57
SmsHistoryStatusFailure
<no value>
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 20:11
SmsStatusNoPermission
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 20:11
SmsJobsErrorHintTitle
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 20:07
SmsJobsErrorHintMessage
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 20:06
SmsAirplaneMode
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 20:06
SmsDescrRESULT_ERROR_RADIO_OFF
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 20:05
DeleteContactTitle
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 20:01
DeleteContactSubtitle
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 20:01
DeleteContactsSubtitle
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 20:00
BoostingBoostChannelMenu
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 19:59
GroupNeedBoostsForColorDescription
Ваша група треба да достигне **ниво %d** да бисте боју групе променили у изабрану.

**Premium** корисници могу појачати вашу групу помоћу овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 14:46
GroupNeedBoostsForCustomEmojiPackDescription
Ваш група треба достићи **ниво %d** да бисте подесили пакет емоџија групе.

**Premium** корисници могу појачати вашу групу помоћу овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 14:43
ChannelNeedBoostsForReplyIconDescription
Ваш канала треба достићи **ниво %d** да бисте променили икону за стил линка канала.

**Premium** корисници могу појачати ваш канал помоћу овог линка
:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 14:41
GroupNeedBoostsForReplyIconDescription
Ваша група треба да достигне **ниво %d** да бисте променили икону на позадини линка.

Замолите **премијум** чланове да појачају
вашу групу преко овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 14:38
ChannelNeedBoostsForReplyIconDescription
Потребан је **ниво %d** да бисте променили икону стила линка канала.

Замолите **премијум** пратиоце да појачају ваш канал преко овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 14:38
GroupNeedBoostsForCustomWallpaperDescription
Ваша група треба достићи **ниво %d** да бисте подесили жељену слику као позадину групе.

**Premium** корисници могу појачати вашу групу помоћу овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 14:02
GroupNeedBoostsForColorDescription
Ваша група треба да достигне **ниво %d** да бисте променили боју групе у изабрану.

**Premium** корисници могу појачати вашу групу помоћу овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 14:00
ChannelNeedBoostsForColorDescription
Потребан је **ниво %d** да бисте променили боју канала.

Замолите **премијум** пратиоце да појачају ваш канал преко овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 13:57
ChannelNeedBoostsForProfileColorDescription
Вашем каналу треба **ниво %d** да бисте променили боју профила канала.

Замолите **премијум** пратиоце да појачају
ваш канал преко овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 13:56
ChannelNeedBoostsForCustomWallpaperDescription
Потребан је **ниво %d** да бисте променили позадину канала у прилагођену слику.

Замолите **премијум** пратиоце да појачају ваш канал преко овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 13:54
ChannelNeedBoostsForEmojiStatusDescription
Потребан је **ниво %d** да бисте подесили емоџи-статус канала.

Замолите **премијум** пратиоце да појачају ваш канал преко овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 13:53
ChannelNeedBoostsForProfileIconDescription
Потребан је **ниво %d** да бисте променили икону профила канала.

Замолите **премијум** пратиоце да појачају ваш канал преко овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 13:52
ChannelNeedBoostsForWallpaperDescription
Потребан је **ниво %d** да бисте променили позадину канала.

Замолите **премијум** пратиоце да појачају ваш канал преко овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 13:51
GroupNeedBoostsForProfileIconDescription
Ваша група треба да достигне **ниво %d** да бисте променили икону профила групе.

Замолите **премијум** чланове да појачају вашу групу преко овог линка:
Previous
Љубиша Беговић, Feb 24 at 13:50