lng_code_from_telegram

A code was sent **via via **Telegram** to your other
devices, if you have any connected.
82
Applied
Кôд је послат **путем Telegram-а** на вашем другом уређају, ако сте повезани.
77/82
Љубиша Беговић, Apr 24, 2021 at 18:55