ChatThemeDayNightSwitchTooltip

Tap here to view how **%s** will see this theme when usingin the night mode.
Note: only two lines supported!
41
Applied
Bu temayı gece modunda görüntülemek için dokunun.
49/41
Ali Demirtaş, Apr 14, 2023 at 10:03
Applied
Bu temayı%s kişisinin gece modunda görüntüleu kullanırken sohbeti nasıl göreceğini görmek için dokunun.
82/41
Ali Demirtaş, Sep 18, 2021 at 00:03
Applied
Bu temayı**%s** kişisinin gece modunda görüntüleu kullanırken sohbeti nasıl göreceğini görmek için dokunun.
86/41
Ali Demirtaş, Sep 18, 2021 at 00:04