LimitReachedPublicLinks

You have reserved too many public links. Try revoking the link from an older group or channel, or upgradsubscribe to **Telegram Premium** to double the limit to **%2$d** public links.
177
Applied
Çok fazla genel bağlantı ayırdınız. Bağlantıyı daha eski bir gruptan veya kanaldan kaldırmayı deneyin veya **%2$d** genel bağlantı sınırını ikiye katlamak için **Telegram Premium**'a abone olun.
194/177
Ali Demirtaş, Jun 19, 2022 at 05:54