ScheduledOrNoSoundHint

Hold this button to schedule your message or send it without sound.
67
Applied
Mesajınızı zamanlamak ya da ses olmadan göndermek için bu düğmeye basılı tutun.
79/67
Ali Demirtaş, Jan 17 at 16:31