Channel.DiscussionGroup.MakeHistoryPublic

Warning: If you set this private group as the disccussion group for your channel, all channel subscribers will be able to access the group. "Chat history for new members" will be switched to Visible.
198
Applied
Uyarı: Bu özel grubu, kanalınız için tartışma grubu olarak ayarlarsanız, tüm kanal aboneleri bu gruba erişebilir. Yeni üyeler için sohbet geçmişi "Görünür" olarak değiştirilecektir.
181/198
Ali Demirtaş, May 30 at 18:02