PeerInfo.AllowedReactions.MaxCountSectionFooter

Limit the number of different reactions that can be added to a post, including already published posts.
103
Applied
Halihazırda yayınlanmış olanlar da dahil olmak üzere, bir gönderiye eklenebilecek farklı tepkilerin sayısını sınırlayın.
120/103
Ali Demirtaş, May 6 at 06:41