Premium.MaxSavedGifsText

An older GIF was replaced with this one. You can [increase the limit]() to %@ GIFSs.
83
Applied
Daha eski bir GIF bununla değiştirildi. %@ GIF olan [sınırı artırabilirsiniz]().
80/83
Ali Demirtaş, Oct 4, 2022 at 07:46