ChangePhone.ErrorOccupied

The number %@ is already connected to a Telegram account. Please delete that account before migrating to the new number.
120
Applied
%@ numarası zaten bir Telegram hesabına bağlı. Lütfen yazdığınız numaraya geçmeden önce o numaraya bağlı hesabı siliniz.
120/120
Ali Demirtaş, Nov 24, 2018 at 08:33