ChangePhoneNumberOccupied

The number %1$s is already connected to a Telegram account. Please delete that account before migrating to the new number.
122
Applied
%1$s numarası zaten bir Telegram hesabına bağlı. Lütfen yazdığınız numaraya geçmeden önce o numaraya bağlı hesabı siliniz.
122/122
Ali Demirtaş, Nov 24, 2018 at 08:33