PeerInfo.Confirm.DeleteContact

Delete CAre you sure you want to delete this contact?
45
Applied
Bu kişiyi silmek istediğinizden emin misiniz?
45/45
Ali Demirtaş, Nov 29, 2018 at 15:19