LimitReachedFoldersLocked

You have reached the limit of **%1$d** folders for this account. We are working to let you increase this limit in the future.
125
Applied
Bu hesap için **%1$d** klasör sınırına ulaştınız. Gelecekte bu sınırı artırmanıza izin vermek için çalışıyoruz.
111/125
Ace Monkey, Jan 28 at 13:30