BotRequestAttachPermission

**%1$s** requests to be added as an option to your attachments menu so you can access it from any chat.
102
Applied
**%1$s** unga istalgan chatdan kira olishingiz uchun biriktirmalar menyungizga variant sifatida qoʻshilishni soʻramoqda.
120/102
Olim Abduvokhidov, Apr 12 at 21:31