CallText

WeTelegram will call you in %1$d:%2$02d
37
Applied
سيتصل بك تيليجرام بعد %2$02d:%1$d
33/37
Huge Pony, Feb 27, 2021 at 03:53
Applied
سيتصل بك تيليجرام بعد ليجرام خلال %1$d:%2$02d:%1$d
33/37
1
Deleted Account, Nov 4, 2018 at 19:22
Applied
سيتصل بك تيليجرام بعدخلال %2$02d:%1$d
34/37
Crazy Llama, Dec 29, 2018 at 14:25
Applied
سيتصل بك تيليجرام بعد راح يخابرك

%2$02d:%1$d
24/37
Deleted Account, May 27, 2023 at 07:05
Applied
سينتصل بك تيليجرام بعد خلال %1$d:%2$02d:%1$d
25/37
1
Transifex, Aug 16, 2017 at 19:24
Applied
سيتصل بك تيليجرام بعد خلال %1$d:%2$02d:%1$d
34/37
1
Crazy Llama, Mar 13, 2018 at 16:53