Error.Username.NumberStart

A usernameUsernames can't start with a number.
36
Applied
لا يمكن لاسم المستخدم أن يبدأ برقم.
35/36
d7 - so busy 🤕, Dec 10, 2020 at 00:24
Applied
عذرًا، مُعرِّف المستخدم لا يمكن أن يبدأ برقم.
45/36
Deleted Account, Aug 7, 2018 at 22:37
Applied
عذرًا، لا يمكن لاسم المستخدم بأن يبدأ برقم.
43/36
Crazy Llama, Jun 15, 2018 at 05:12
Applied
اسم المستخدم لا يمكن أن يبدأ برقم.
34/36
Crazy Llama, Mar 13, 2018 at 20:46