Recent Translations

LastName
Soyadınız (istəyə görə)
Previous
Kamran İbrahimov, Aug 3, 2019 at 08:34
FirstName
Adınız (vacib)
Previous
Kamran İbrahimov, Aug 3, 2019 at 08:34
Unblock
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jul 2, 2019 at 07:18
Unblock
Blokdan çıxar
Previous
Kamran İbrahimov, Jul 2, 2019 at 07:17
PeopleNearbyGpsInfo
Bu bölməyə baxan insanları tez bir zamanda əlavə edin və lokal qrup çatlarını kəşf edin.

Zəhmət olmasa bu xüsusiyyəti aktivləşdirmək üçün lokasiyaya əlçatmanı yandırın.
Previous
Kamran İbrahimov, Jul 2, 2019 at 07:17
Strike
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jul 2, 2019 at 07:17
Strike
Üstündən xətt
Previous
Kamran İbrahimov, Jul 2, 2019 at 07:17
PermissionStorage
Şəkil, video və digər faylları saxlamaq üçün sizin qurğunun saxlancı əlçatan olmalıdır.
Previous
Kamran İbrahimov, Jul 2, 2019 at 07:16
LoginPasswordText
Siz ikimərhələli təsdiqləmə aktivləşdirmisiniz, ona görə sizin hesabınız əlavə parolla qorunacaq.
Previous
Kamran İbrahimov, Jul 2, 2019 at 07:16
ChannelCreator
Yaradan
Previous
Kamran İbrahimov, Jul 2, 2019 at 07:15
UserRestrictionsUntil
Bu vaxta qədər ban edilir
Previous
Kamran İbrahimov, Jul 2, 2019 at 07:15
ShareContact
Previous
Kamran İbrahimov, Jul 2, 2019 at 07:15
BlockContact
Previous
Kamran İbrahimov, Jul 2, 2019 at 07:14
AddContact
Previous
Kamran İbrahimov, Jul 2, 2019 at 07:14
PeopleNearbyGpsInfo
Bu bölməni ətrafınızdakı adamlarla tez bir zamanda telefon nömrələrinizi mübadilə etmək üçün istifadə edin.

Zəhmət olmasa bu xüsusiyyəti aktivləşdirmək üçün lokasiya xidmətlərini
yandırın.
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 26, 2019 at 07:47
PeopleNearbyAccessInfo
Bu bölməni ətrafınızdakı adamlarla telefon nömrənizi tez bir zamanda mübadilə etmək üçün istifadə edin.

Zəhmət olmasa bu xüsusiyyəti aktivləşdirmək üçün
lokasiyaya əlçatmanı yandırın.
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 26, 2019 at 07:46
EditChannelAdminTransferAlertText
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 23, 2019 at 17:03
ChannelTooMuch
Bağışlayın, siz həddən artıq qrup və kanalların üzvüsünüz. Zəhmət olmasa yenisini yaratmazdan öncə bəzilərini tərk edin.
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 23, 2019 at 17:01
PeopleNearbyGps
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 23, 2019 at 07:43
Underline
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 23, 2019 at 07:41
Strike
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 23, 2019 at 07:41
PeopleNearbyEmpty
Başqa heç kim **Yaxınlıqdakı insanlar**a baxmır.
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 23, 2019 at 07:40
GroupAddMembers
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 22, 2019 at 09:50
EventLogChangedLocation
un1 qrup lokasiyasını dəyişdirib "%@" qoydu
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 22, 2019 at 09:50
ChatSetLocationInfo
İnsanlar sizin qrupu Yaxınlıqdakı adamlar bölməsində tapa biləcəklər.
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 22, 2019 at 09:49
MegaLocation
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:11
ChannelAlertCreate2
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:11
ChannelAdministrator
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:10
EditAdminGroupTransfer
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:10
EditAdminChannelTransfer
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:10
EditAdminTransferAlertTitle
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:10
EditAdminTransferAlertText
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:10
EditAdminTransferAlertText1
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:09
EditAdminTransferAlertText2
Bu cihazdan 24 saatdan çox əvvəl daxil olunub.
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:08
EditAdminTransferAlertText2
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:07
EditAdminTransferAlertText3
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:07
EditAdminTransferSetPassword
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:07
EditAdminTransferReadyAlertText
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:07
EditAdminTransferChangeOwner
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:06
EditAdminTransferGroupToast
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:06
EditAdminTransferChannelToast
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:05
TypeLocationGroup
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:05
TypeLocationGroupEdit
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:05
EventLogChangedLocation
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:05
EventLogRemovedLocation
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:04
EventLogChangedOwnership
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:04
ShareMyPhone
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:04
ReportSpamLocation
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:03
ReportUnrelatedGroup
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:03
ReportUnrelatedGroupTextNoAddress
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:02
ReportSpamTitle
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:02
BlockUserTitle
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:01
ReportSpamUser
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:01
AddContactFullChat
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:01
BlockUserAlert
**%1$s** sizə Telegram-da zəng eləmək və mesaj yazmaqdan blok edilir?
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:01
AddContactByPhone
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:00
PhoneNumberSearch
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:00
NewContact
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 18:00
MobileHidden
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:59
SharePhoneNumberWith
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:57
NowInContacts
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:56
BlockUserMultiTitle
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:56
BlockUserChatsTitle
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:56
BlockUserContactsTitle
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:56
ChangeChatBackground
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:56
PhoneNumberChange2
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:56
PhoneNumberChangeTitle
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:55
NotificationsDeleteAllException
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:55
NotificationsDeleteAllExceptionTitle
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:55
NotificationsDeleteAllExceptionAlert
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:55
AwayTo
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:55
PeopleNearby
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:54
AddPeopleNearby
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:54
PeopleNearbyHeader
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:52
PeopleNearbyAllowAccess
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:52
ChatsNearbyHeader
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:51
PeopleNearbyEmpty
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:50
NearbyCreateGroup
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:49
NearbyStartGroup
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:49
ChatSetLocation
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:44
ChatSetThisLocation
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:44
PleaseEnterCurrentPasswordTransfer
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:42
AddToExceptions
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:42
BlockedEmpty
<no value>
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 21, 2019 at 17:42
ChatBackground
Çatın fonu
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 20, 2019 at 12:56
Stickers
%1$d stiker%1$d stikers
Previous
Kamran İbrahimov, Jun 14, 2019 at 14:40