AskAQuestionInfo

Please note that Telegram Support is done by volunteers. We try to respond as quickly as possible, but it may take a while.

Please take a look at the <![CDATA[<a href="https://telegram.org/faq#general-questions">Telegram FAQ</a>]]>: it has answers to most questions and important tips for <![CDATA[<a href="https://telegram.org/faq#troubleshooting">troubleshooting</a>]]>.
373
Applied
Tingueu present que l'assistència del Telegram es basa en voluntariat. Intentem respondre el més aviat possible, però podem trigar una mica.

Vegeu les <![CDATA[<a href="https://telegram.org/faq#general-questions">PMF del Telegram</a>]]>: hi trobareu consells importants i respostes a la majoria de preguntes per a <![CDATA[<a href="https://telegram.org/faq#troubleshooting">solucionar problemes</a>]]>.
403/373
Aleix 🎗✏️, Jun 3, 2020 at 00:15
Applied
Tingueu en compte que l'assistència del Telegram es basa en voluntariat. Intentem respondre al més aviat possible, però podem trigar una mica.

Vegeu les <![CDATA[<a href="https://telegram.org/faq#general">PMF del Telegram:</a>]]> hi trobareu consells importants i respostes a la majoria de preguntes per a <![CDATA[<a href="https://telegram.org/faq#troubleshooting"> solucionar problemes</a>]]>.
396/373
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:48
Applied
Tingueu en compte que l'assistència del Telegram es basa en voluntariat. Intentem respondre el més aviat possible, però podem trigar una mica.

Vegeu les <![CDATA[<a href="https://telegram.org/faq#general-questions">PMF del Telegram</a>]]>: hi trobareu consells importants i respostes a la majoria de preguntes per a <![CDATA[<a href="https://telegram.org/faq#troubleshooting">solucionar problemes</a>]]>.
405/373
Nice Giraffe, Oct 13, 2018 at 15:45
Applied
Teniu present que l'assistència del Telegram es basa en voluntariat. Intentem respondre el més aviat possible, però podem trigar una mica.

Vegeu les <![CDATA[<a href="https://telegram.org/faq#general-questions">PMF del Telegram</a>]]>: hi trobareu consells importants i respostes a la majoria de preguntes per a <![CDATA[<a href="https://telegram.org/faq#troubleshooting">solucionar problemes</a>]]>.
401/373
Artur, Mar 3, 2019 at 19:27