Settings.FAQ_Intro

Please note that Telegram Support is done by volunteers. We try to respond as quickly as possible, but it may take a while.

Please take a look at the Telegram FAQ: it has important troubleshooting tips and answers to most questions.
233
Applied
Teniu present que l'assistència del Telegram es basa en voluntariat. Intentem respondre al més aviat possible, però podem trigar una mica.

Vegeu les PMF del Telegram: hi trobareu consells importants i respostes a la majoria de preguntes per a solucionar problemes.
265/233
Artur, Mar 3, 2019 at 19:24
Applied
Tingueu en compte que l'assistència del Telegram es basa en voluntariat. Intentem respondre al més aviat possible, però podem trigar una mica.

Vegeu les PMF del Telegram: hi trobareu consells importants i respostes a la majoria de preguntes per a solucionar problemes.
269/233
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:03