ImportErrorChatInvalidUser

The file format is for a group, but you selected a user.
56
Applied
El format del fitxer és per a un grup, però heu seleccionat un usuari.
70/56
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jan 28, 2021 at 19:01