PermissionBackgroundLocation

To share your live location in this chat, Telegram needs access to your location all the time, including while the app is in the background.

We will access your location only for the duration you choose, and you can stop sharing it any time. We won\’'t use your location for any purpose other than sharing it in this chat.
321
Applied
Per a compartir la vostra ubicació al xat, cal que el Telegram accedeixi a la vostra ubicació en tot moment, inclús mentre l'aplicació és al rerefons.

Hi accedirem només durant el temps que estipuleu, i ho podeu aturar en qualsevol moment. A més, no la usarem per a cap altre propòsit que no sigui compartir-la al xat.
319/321
Artur, Nov 4, 2020 at 21:56