EnableProxyAlertHint

You can change your proxy server later in the Settings (> Data and Storage).
70
Applied
Podreu canviar el servidor intermediari a la Configuració > Dades i emmagatzematge.
83/70
Aleix 🎗✏️, Oct 18, 2018 at 15:53