EditMarkdownHint

Edit text in messages using the old-school way: `**`**bold**`**`, `__`__italic__`__`, `~~`~~strikethrough~~`~~`, `````` `monospace````,,``` [text](url)
143
Applied
Editeu el text dels missatges usant el mètode tradicional: `**`**negreta**`**`, `__`__cursiva__`__`, `~~`~~ratllat~~`~~`,``` `bloc de codi`,``` [text](url)
155/143
Artur, Aug 19, 2020 at 06:22
Applied
Editeu el text dels missatges usant la manera tradicional: `**`**negreta**`**`, `__`__cursiva__`__`, `~~`~~ratllat~~`~~`, ````bloc de codi````, [text](url)
155/143
Artur, Feb 16, 2020 at 10:20