CancelAccountResetInfo

Somebody with access to your phone number **%1$s** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number.
228
Applied
Algú amb accés al vostre número **%1$s** ha sol·licitat eliminar el vostre compte del Telegram i restablir la contrasenya de la verificació en 2 passos.

Si no en sabeu res, introduïu el codi que us acabem d'enviar per SMS al vostre número.
240/228
Artur, Jan 9 at 08:52