LocationAlertSunriseSunset

To calculate sunrise and sunset times, allow Telegram X access to your location.
80
Applied
Per a calcular la sortida i posta del sol, permeteu al Telegram X accedir a la ubicació.
88/80
Rubén, Feb 27, 2022 at 11:39