NotificationsGuideBlockedAll

Notifications from Telegram are blocked in system settings.

To enable notifications:
• Tap System Notification Settings
• Turn «Show Notifications» toggle on.
159
Applied
Les notificacions del Telegram s’han blocat a la configuració del sistema.

Per a activar-les:
• Toqueu «Notificacions del sistema».
• Activeu «Mostra les notificacions».
170/159
Artur, May 17 at 16:35