error_PHONE_NUMBER_BANNED

PSorry, this phone number is banned. __Contact us__,Contact us at login@stel.com if you need help.
82
Applied
El número de telèfon està bandejat. Contacteu amb login@stel.com si us cal ajuda.
81/82
Artur, Apr 18 at 16:11