Your_cards_expiration_year_is_invalid

You've entered an invalid expiration year.
Error when the card's expiration year is not valid
42
Applied
La data de venciment no és vàlida.
34/42
Artur, May 6, 2021 at 21:12
Applied
Heu introduït un any de venciment no vàlid.
43/42
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:03