Username.InvalidCharacters

Only a-z, 0-–z, 0–9, and underscores allowed.
39
Applied
Useu només a–z, 0–9 o guions baixos.
36/39
Artur, Jun 6 at 08:47
Applied
Aquest nom d'usuari no és vàlid.
32/39
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:03
Applied
Només podeu usar a-z, 0-9 i guions baixos.
42/39
sware, Aug 30, 2019 at 17:53
Applied
Useu només a-z, 0-9 o guions baixos.
36/39
Artur, Sep 25, 2019 at 20:54