lng_username_bad_symbols

This username has bad symbolsOnly a-z, 0-9, and underscores allowed.
39
Applied
Useu només a-z, 0-9 o guions baixos.
36/39
Artur, Sep 25, 2019 at 20:54
Applied
El nom d'usuari conté símbols erronis.
38/39
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:30
Applied
Només podeu usar a-z, 0-9 i guions baixos.
42/39
Nice Giraffe, Oct 13, 2018 at 15:43