Account.Confirm.AskQuestion

Please note that Telegram Support is run by volunteers. We try to respond as quickly as possible, but it may take a while.

Please take a look at the Telegram FAQ: it has important troubleshooting tips and answers to most questions.
232
Applied
Tingueu present que l'assistència del Telegram es basa en voluntariat. Intentem respondre al més aviat possible, però podem trigar una mica.

Vegeu les PMF del Telegram: hi trobareu consells importants i respostes a la majoria de preguntes per a solucionar problemes.
267/232
Aleix 🎗✏️, Jun 3, 2020 at 00:14
Applied
Tingueu en compte que l'assistència del Telegram es basa en voluntariat. Intentem respondre el més aviat possible, però podem trigar una mica.

Vegeu les PMF del Telegram: hi trobareu consells importants i respostes a la majoria de preguntes per a solucionar problemes.
269/232
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:32
Applied
Teniu present que l'assistència del Telegram es basa en voluntariat. Intentem respondre el més aviat possible, però podem trigar una mica.

Vegeu les PMF del Telegram: hi trobareu consells importants i respostes a la majoria de preguntes per a solucionar problemes.
265/232
Artur, Mar 3, 2019 at 19:24