BroadcastGroups.ConfirmationAlert.Text

Regular members of the group (non-admins) will irrevocably lose their right to post messages in the group.

This action cannot be undone.
137
Applied
Els qui no siguin administradors perdran de manera irrevocable el dret a publicar missatges en el grup.

Aquesta acció no es pot desfer.
136/137
Artur, Feb 24 at 11:09