lng_sure_delete_history

Are you sure, you want to delete all message history with {contact}?

This action cannot be undone.
98
Applied
Segur que voleu eliminar tot l'historial de missatges amb {contact}?

Aquesta acció no es pot desfer.
101/98
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:30