lng_about_text_1

Official free messaging app based on [a href="https://core.telegram.org/api"]Telegram API[/a]
for speed and security.
117
Applied
Aplicació de missatgeria oficial i gratuïta basada en l'[a href="https://core.telegram.org/api"]API de Telegram[/a], enfocada en la seguretat i la velocitat.
157/117
Nice Giraffe, Oct 13, 2018 at 15:43
Applied
Aplicació de missatgeria gratuïta i oficial basada en l'[a href="https://core.telegram.org/api"]API de Telegram[/a] enfocada en la seguretat i gratuïta basada en l'[a href="https://core.telegram.org/api"]API de Telegram[/a], enfocada en la seguretat i la velocitat.
156/117
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:30