lng_edit_privacy_lastseen_warning

You won't see Last Seen andor Online statuses for people with whom you don't share yours. Approximate last seentimes will be shown instead (recently, within a week, within a month).
169
Applied
No podreu veure l'estat de connexió de la gent amb qui no compartiu el vostre. En lloc d'això, es mostraran temps aproximats (fa poc, fa uns dies, fa unes setmanes).
165/169
Artur, Jun 6, 2021 at 12:15
Applied
NImportant: no podreu veure l'estates connexions de connexió dela gent amb qui no compartiu la gent amb qui no compartiu el vostrevostra. En lloc d'això, es mostraran temps aproximatconnexions aproximades (fa poc, fa uns dies, fa unes setmanes).
177/169
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:30
Applied
No podreu veure l'estates connexions de connexió dela gent amb qui no compartiu la gent amb qui no compartiu el vostrevostra. En lloc d'això, es mostraran temps aproximatconnexions aproximades (fa poc, fa uns dies, fa unes setmanes).
166/169
Artur, Jun 3, 2019 at 11:36
Applied
No podreu veure l'estat de connexió de la gent amb qui no compartiu el
vostre. En
vostre. En lloc d'això, es mostraran temps aproximats (fa poc, fa uns
dies, fa
dies, fa unes setmanes).
167/169
Artur, Dec 15, 2020 at 21:16
Applied
No podreu veure l'estat de connexió de la gent amb qui no compartiu el
vostre. En
vostre. En lloc d'això, es mostraran temps aproximats (fa poc, fa uns
dies, fa
dies, fa unes setmanes).
165/169
Classy Beaver, Jun 6, 2021 at 10:27