lng_theme_editor_link_about

Your theme will be updated for all users each time you change it. Anyone can install it using this link.

Theme links must be longer than 5 characters and use a-z, 0-9 and underscores.
184
Applied
El tema s’actualitzarà per a tothom cada vegada que el canvieu. Qualsevol el pot instal·lar amb aquest enllaç.

L’enllaç ha de ser de 5 caràcters mínim, i podeu usar a-z, 0-9 i guions baixos.
191/184
Artur, Sep 9 at 14:33