ShareYouLocationInline

This bot would like to know your location each time you send it a request. This can be used to provide location-specific results.
129
Applied
Tento bot by rád znal Vaši polohu při každém odeslání žádosti. To může být použito k poskytnutí výsledků specifických pro danou lokalitu.
137/129
Jirka, Nov 2, 2018 at 14:06