Login.Email.PremiumRequiredText

Due to high cost of SMS in your country, you need to have a **Telegram Premium** account to reset this email via an SMS code.

You can ask a friend to gift a Premium subscription for your account
**%@**
202
Applied
Vzhledem k vysokým nákladům na SMS ve Vaší zemi musíte mít účet **Telegram Premium**, abyste mohli tento e-mail resetovat pomocí SMS kódu.

Můžete požádat přítele, aby vám daroval předplatné Premium pro váš účet
**%@**
218/202
𝕟𝕠𝕧𝕒𝕤𝟟𝟠, Mar 29, 2023 at 14:37