Call.EmojiDescription

If these emoji are the same on %@'s screen, this call is 100%% secure.
70
Applied
Jestliže jsou emoji na displeji uživatele %@ stejné, je tento hovor 100 %% zabezpečený.
88/70
Jirka, Nov 6, 2018 at 05:12