Notifications.DisplayNamesOnLockScreenInfoWithLink

Display names in notifications when the device is locked. To disable, make sure that "Show Previews" is also set to "When Unlocked" or "Never" in [iOS Settings] > Notifications].
177
Applied
Zobrazí jména v oznámeních, když je přístroj zamknutý. Vypnout je můžete pomocí "Zobrazení náhledů" v [Nastavení iOS], pokud nastavíte "Při odemknutí" nebo "Nikdy"
163/177
Petr Večeřa, Apr 26, 2021 at 21:01
Applied
Zobrazí jména v oznámeních, když je přístroj zamknutlý. Vypnout je můžete pomocí "Zobrazení náhledů" v [Nastavení iOS], pokud nastavíte "Ppři odemknutí" nebo "Nikdy"
161/177
Jirka, Nov 26, 2018 at 09:19