Bio.Description

Any details such as age, occupation or city.
Example: 23 y.o. designer from San Francisco
89
Applied
Jakékoli informace o Vás, jako jsou věk, povolání nebo město.
Např.: 24letý student z Prahy
91/89
Jirka, Jan 1, 2019 at 11:15