Recent Translations

lng_settings_birthday_addTDesktop
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:46
EditAccount.Birthday.AddmacOS
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:46
PrivacySettings.BirthdaymacOS
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:45
EditProfileBirthdayInfoUnigram
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:45
lng_settings_birthday_aboutTDesktop
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:45
Settings.Birthday.HelpiOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:45
EditProfileBirthdayInfoAndroid
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:45
ChatList.BirthdaySingleTextiOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:44
BirthdayTodaySingleMessageAndroid
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:44
ChatList.BirthdayInfomacOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:44
EditAccount.Birthday.Info.OnlyContactsmacOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:43
Settings.Birthday.AddiOS
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:42
Birthday.FloodErroriOS
Barkatu, ezin duzu zure jaiotze-data horren maiz aldatu
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:39
PrivacyBirthdayTooOftenMessageAndroid
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:39
Birthday.FloodErroriOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:39
BirthdayClearTitleAndroid
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:38
ProfileBirthdayValueYearUnigram
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:38
Birthday.YearsOldmacOS
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:37
PeerInfo.birthdaymacOS
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:36
EditProfileBirthdayTextUnigram
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:02
EditAccount.Birthday.DatemacOS
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:02
lng_settings_birthday_labelTDesktop
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:02
EditProfileBirthdayTextAndroid
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:02
Settings.BirthdayiOS
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:02
Birthday.Separator.YesterdaymacOS
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:02
Premium.Gift.ContactSelection.BirthdayYesterdayiOS
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:02
BirthdayYesterdayAndroid
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:02
Birthday.Separator.TomorrowmacOS
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:01
Premium.Gift.ContactSelection.BirthdayTomorrowiOS
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:01
BirthdayTomorrowAndroid
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:01
MyProfile.ToastBirthdayCopiediOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:01
BirthdayCopiedAndroid
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:01
Birthday.HelpiOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:00
Birthday.SaveiOS
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 07:00
PrivacySettingsController.Birthday.AddHeadermacOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 06:59
Privacy.Birthday.SetupiOS
Ez duzu oraindik zure jaiotze data sartu.
**Gehitu nire urtebetetzea >**
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 06:59
lng_edit_privacy_birthday_yetTDesktop
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 06:59
ProfileBirthdayTodayUnigram
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 06:58
lng_info_birthday_today_labelTDesktop
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 06:58
UserInfo.BirthdayTodayiOS
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 06:58
ProfileBirthdayTodayAndroid
<no value>
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 06:58
Birthday.Separator.TodaymacOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 06:57
Premium.Gift.ContactSelection.BirthdayTodayiOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 06:57
BirthdayTodayAndroid
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 18 at 06:57
BizBotStartUnigram
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 14:19
BizBotStopUnigram
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 14:19
PremiumTierSemiannualUnigram
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 14:19
BoostFeatureStoriesPerDayUnigram
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:41
ChannelBoost.Table.StoriesPerDaymacOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:41
lng_feature_storiesTDesktop
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:41
ChannelBoost.Table.StoriesPerDayiOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:41
BoostFeatureStoriesPerDayAndroid
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:41
StoryStatisticsWebK
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:38
Stats.MessageStats.StoryTitlemacOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:38
lng_stats_story_titleTDesktop
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:38
Stats.StoryTitleiOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:38
StoryStatisticsAndroid
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:38
ReactionsPerStoryWebK
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:38
ChannelStats.Overview.ReactionsPerStorymacOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:38
lng_stats_overview_mean_story_reactions_countTDesktop
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:37
Stats.ReactionsPerStoryiOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:37
ReactionsPerStoryAndroid
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:37
SharesPerStoryWebK
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:37
ChannelStats.Overview.SharesPerStorymacOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:37
lng_stats_overview_mean_story_share_countTDesktop
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:37
Stats.SharesPerStoryiOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:37
SharesPerStoryAndroid
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:37
ViewsPerStoryWebK
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:37
ChannelStats.Overview.ViewsPerStorymacOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:37
lng_stats_overview_mean_story_view_countTDesktop
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:37
Stats.ViewsPerStoryiOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:37
ViewsPerStoryAndroid
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:37
StoryInteractionsChartTitleUnigram
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:36
StoryInteractionsChartTitleWebK
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:36
StoryInteractionsChartTitleAndroid
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:36
StoryReactionsByEmotionChartTitleUnigram
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:36
StoryReactionsByEmotionChartTitleWebK
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:36
lng_chart_title_story_reactions_by_emotionTDesktop
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:36
StoryReactionsByEmotionChartTitleAndroid
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:36
ViewsAndSharesChartTitleWebK
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:35
ViewsAndSharesChartTitleAndroid
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 18:35
PostStatisticsWebK
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 17:56
PostStatisticsAndroid
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 17:56
BoostingSelectPaidGiveawayWebK
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 17:50
Channel.BoostsStats.Prepaid.InfomacOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 17:50
Stats.Boosts.PrepaidGiveawaysInfoiOS
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 17:50
BoostingSelectPaidGiveawayAndroid
Previous
Enrique Ayesta Perojo, Apr 7 at 17:50