Chat.UnpinAllMessagesConfirmation

Do you want to unpin all %d message in this chat?Do you want to unpin all %d messages in this chat?
50
Applied
آیا می‌خواهید سنجاق پیام را در این گفتگو بردارید؟آیا می‌خواهید سنجاق تمامی %d پیام را در این گفتگو بردارید؟
58/50
Sunny Ladybird, Oct 30, 2020 at 19:07
Applied
آیا می‌خواهیدخواهید %d پیام را از حالت سنجاق پیام را در این گفتگو بردارشده خارج کنید؟آیا می‌خواهیدخواهید تمامی %d پیام را از حالت سنجاق تمامی %d پیام را در این گفتگو بردارشده خارج کنید؟
58/50
PDRM Joeharry, Dec 4, 2020 at 12:21