StoryCloseFriendsHint

You are seeing this story because **%s** added you to their list of Close Friends.
82
Applied
Estás a ver esta historia porque **%s** te engadiu á súa lista de amigos máis achegados.
88/82
Gabriel Penide Calvo, Jul 20, 2023 at 11:09