ChatContextMenu.MessageViewsPrivacyTip

To protect privacy, views are only stored for 7 days.
53
Applied
Para protexer a privacidade, as vistas só se almacenan durante 7 días.
70/53
Gabriel Penide Calvo, Sep 19 at 13:33