AccessDenied.Wallpapers

Telegram needs access to your photo library so that you can set a custom wallpaper.

Please go to your device's settings > Privacy > Photos and set Telegram to ON.
163
Applied
Telegram necesita acceso á biblioteca de fotos para establecer un fondo de chat personalizado.

Vai aos axustes de privacidade do equipo > Fotos e activa a opción para Telegram.
177/163
Classy Beaver, Jan 11, 2022 at 23:45
Applied
Telegram necesita acceso á túa biblioteca de fotos para establecer un fondo de chat personalizado.

Vai aos axustes de privacidade do equipo > Fotos e activa a opción para Telegram.
181/163
Classy Beaver, Aug 10, 2020 at 09:26