EditTheme.Create.TopInfo

The theme will be based on your currently selected colors and wallpaper.
72
Applied
O tema basearase nas túas cores e fondo de chat seleccionados actualmente.
74/72
G82, Sep 4, 2019 at 13:58